Informació Legal

1.Informació General
Titular:GRUP DEL LLIBRE, SCCL
Adreça:Av. de la República Argentina, 83 Baixos
08023 Barcelona
Dominis:GRUPDELLLIBRE.CAT
LLETRES.CAT
Contacte:Tel. 93 219 75 71 | 93 219 43 17
Adreça electrònica:botiga@grupdelllibre.cat
C.I.F:F60122983
Dades Registrals:Registre Mercantil de Barcelona, foli 38, volum 24.778, full B-79.452, inscripció 1a.
 
GRUP DEL LLIBRE, SCCL, ha legalitzat els noms de domini dels quals és titular per mitjà d'anotació en el Registre Mercantil corresponent.

GRUP DEL LLIBRE, SCCL, (des d'ara grupdelllibre.cat) com propietari i titular dels dominis grupdelllibre.cat, lletres.cat, i llibrescat.com posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat de proporcionar informació dels productes i serveis que ofereix.
Els preus dels productes que ofereix grupdelllibre.cat són accessibles de forma clara i exacta des del mateix lloc des del qual són objecte de contractació. Tots els preus inclouen l’IVA.

2. Condicions Generals de Contractació

La utilització dels serveis o la contractació dels productes a grupdelllibre.cat implica l'acceptació expressa de les següents condicions generals:

Condicions generals de contractació entre grupdelllibre.cat i el Client:

2.1. El Client declara que és major d' edat (major de 18 anys) i que té la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per grupdelllibre.cat, manifesta que accepta la vinculació al present acord i comprèn i accepta la totalitat de les condicions enunciades per utilitzar aquesta web i contractar el serveis oferts. Aquest document pot ser imprès i guardat pels Clients. grupdelllibre.cat posa a disposició d' aquests el número de telèfon 933012434 i l'adreça electrònica botiga@grupdelllibre.cat, per tal que puguin fer qualsevol tipus de consulta en relació amb les Condicions Generals.

2.2. Les Condicions Generals que aquí es presenten estan subjectes al que estableix la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació; a la Llei 26/1984, del 19 de juliol, General per la Defensa de Consumidors i Usuaris; el Reial Decret 1906/1999, del 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; la Llei 7/1996, del 15 de gener d' Ordenació del Comerç Minorista; i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El Client accepta que la legislació aplicable al funcionament d' aquest servei és l' espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules. grupdelllibre.cat es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri adients en els termes i condicions establerts. Les modificacions s' inclouran de forma destacada al web grupdelllibre.cat.

2.3. Els productes de grupdelllibre.cat que són comercialitzats via Internet seran rebuts en suport físic a la direcció de correu assenyalada pel Client al formulari que haurà d’omplir. D’aquesta manera, el Client declara que tota la informació facilitada a l'hora d’enregistrar-se és vertadera, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Persona, la persona que es registra autoritza expressament a grupdelllibre.cat a incloure dins un fitxer automatitzat les dades de caràcter personal que figurin en els camps del formulari per ésser necessaris per a l’adequada prestació dels seus serveis. S' indica que el Responsable del fitxer és El Club de Lectors dels Països Catalans, S.L. amb domicili fiscal a Barcelona, Av. de la República Argentina, 83 Baixos 08023 Barcelona, (telèfon 93 219 75 71 | 93 219 43 17, fax 93 285 64 86 i adreça electrònica botiga@grupdelllibre.cat), per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei.

2.4. Tots el continguts, marques, dibuixos, etc. que apareixen a la web de grupdelllibre.cat, estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per grupdelllibre.cat o per les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació d' aquests drets serà sancionada d' acord amb allò que estableix la legislació vigent. D' aquesta manera, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública de qualsevol títol o per qualsevol mitjà de la totalitat del continguts del web de grupdelllibre.cat per usos diferents dels de la legítima informació o contractació pels Clients dels serveis oferts. En cas contrari, serà necessari el consentiment previ per escrit de grupdelllibre.cat.

2.5. grupdelllibre.cat com no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis que presta, i queda exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi de la indisponibilitat del servei sempre i quan aquesta derivi de força major o errors a la xarxa telemàtica de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.
grupdelllibre.cat tampoc es fa responsable del contingut dels enllaços a d'altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que no puguin ser controlades per aquesta.

2.6. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin de realitzar-se per les parts en relació a les presents Condicions Generals, hauran de fer-se per escrit i s' entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades personalment o bé trameses per correu ordinari al domicili de l'altre part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol domicili o correu electrònic que als efectes cada part pugui assenyalar a l'altre.

2.7. En el supòsit que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a la mateixa o a part d' aquesta que sigui nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, considerant aquesta disposició, o la part que fos afectada, per no posada.

3. Requisits per al correcte funcionament del web de grupdelllibre.cat

3.1. Per al correcte funcionament d'aquest lloc web, és necessari la utilització de "cookies", les "cookies" s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no permeten deduir el nom ni cognoms de l'usuari o obtenir un perfil que possibiliti la seva identificació.

3.2. L'usuari i/o client coneix i accepta l'ús d'aquestes "cookies", si bé pot configurar el seu navegador per a ser avisat d'això i impedir la instal·lació d'aquestes en el seu disc dur. Consulti instruccions i manual del seu navegador per a completar aquesta informació.

3.3. grupdelllibre.cat no es fa responsable de l'ús de les "cookies" que facin tercers aliens al seu servei.

4. Preus dels productes i/o serveis

Els preus dels serveis o productes prestats per grupdelllibre.cat, són accessibles de forma clara i exacta des del mateix lloc des del qual són objecte de contractació. Tots els preus inclouen l’IVA.

5. Despeses de Tramesa i Formes de Pagament

5.1. grupdelllibre.cat enviarà les comandes als seus clients d’acord amb les següents condicions:
Agència de Transport:
- Trameses dins l'Estat: Cost: 4,10 euros/paquet
- Trameses a l'estranger. Consultar en el moment de fer la comanda.

5.2. En realitzar la comanda, el client pot escollir el tipus de pagament mitjançant les Formes de Pagament acceptades:
1. Amb targeta de crèdit/dèbit
2. Del saldo acumulat (només disponible per a socis del Grup del Llibre).

Socis:
Els socis del Grup també tenen l'opció de pagar amb l'import acumulat als seus comptes. Cal que ens ho indiquin al formulari de comanda.

6. Confirmació de Comandes Realitzades

6.1. Un cop emplenat el formulari corresponent per a la realització de la comanda, el client rebrà com a justificant de recepció una confirmació per e-mail, amb el número de comanda, així com  totes les dades de compra, el llistat d'articles i els seus corresponents preus, impostos aplicables i despeses d'enviament (si n'hi hagués).

6.2. La situació de la comanda es pot consultar quan es desitgi a través del correu electrònic botiga@grupdelllibre.cat o per telèfon 93 219 75 71 | 93 219 43 17.

6.3. El client podrà anul·lar una comanda posant-se en contacte amb grupdelllibre.cat a través del seu correu electrònic, formulari web o telèfon tot proporcionant les següents dades per a procedir a l'anul·lació de la comanda:

a) Nom de persona o empresa que va realitzar la Comanda.
b) Número i Data de la Comanda.

La comanda serà anul·lada en el moment en què es rebi el missatge.

Punt de Recollida
Transport
Compra Segura
Telèfon de Contacte
Email de Contacte
PUNT DE RECOLLIDA
Av. de la República Argentina, 83
08023 BARCELONA
TRAMESA
Consulta les nostres condicions especials
COMPRA SEGURA
TELÈFON DE CONTACTE
93 219 75 71
EMAIL DE CONTACTE
botiga@grupdelllibre.cat