Subscripció a l'edició impresa

Dades Personals (els camps amb * son obligatoris)


* Nom i Cognoms:
Professió:  
 
* eMail:  
 

* Adreça Correspondència: * Codi Postal:
* Població: * Telèfon:

Vull subscriure'm per un període de ...

1 any (22,50€)
Amb la subscripció d'un any rebreu els 3 darrers números de regal  

Com ens heu conegut?

un amic diari publicació periòdica altres

Una vegada rebut l'email d'alta de subscripció us trucarem per confirmar les dades de pagament
 

Comentaris:  
 
En cas de no voler facilitar les dades bancàries cal indicar-ho a l'apartat de "comentaris" i ens posarem en contacte per tal d'oferir-vos una alternativa.
 

Codi de Validació    
    
Si us plau, ompli el camp amb les lletres que apareixen a la imatge.

Avís legal
Dono el consentiment perquè les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat de la cooperativa GRUP DEL LLIBRE, amb domicili a l'Avinguda República Argentina, 83, 08023, de Barcelona, per tal de poder realitzar totes les gestions necessàries pel manteniment de la meva condició de soci de l'entitat. Estic informat del meu dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les meves dades personals (LOPD 15/1999).

Accepto les condicions d'inscripció i afirmo conèixer la política de protecció de dades.
Punt de Recollida
Transport
Compra Segura
Telèfon de Contacte
Email de Contacte
PUNT DE RECOLLIDA
Av. de la República Argentina, 83
08023 BARCELONA
TRAMESA
Consulta les nostres condicions especials
COMPRA SEGURA
TELÈFON DE CONTACTE
93 219 75 71
EMAIL DE CONTACTE
botiga@grupdelllibre.cat